poekie-boot

Pfff.. weer mijn bed uitgerold om 4 uur en vindt je het gek na dat onregelmatig slapen van me de laatste tijd?

Soms maar een paar uur slapen en dan weer uren achter elkaar zoals afgelopen nacht en zal wel te maken hebben met de onrust in mijn hoofd

Oei wat gaat de tijd toch snel en vandaag ALWEER Zondag die samenvalt met 1e Kerstdag 2017 dus ook tijd voor deel 6 alweer van de 8 wekelijkse delen die ik op Zondag plaats en zie voor de eerste 5 delen de Zondagen hiervoor tw. 20 en 27 november en 4 december, 11 december en 18 december zijn geplaatst

Ga ook een bloemetje brengen naar de strooiplaats Westgaarde waar mijn Ellie en haar moeder nu samen liggen en het zal nooit wennen denk ik omdat we altijd samen Kerstfeest vierden in die zin dat we een van de twee dagen samen gingen eten en zo triest allemaal.  Ellie overleed nog geen anderhalf jaar na haar moeder en liggen ze nu samen uitgestrooid op delfde plek. Mijn Ellie is slechts 67 geworden en Oma was 95 en had Ellie nog decennia kunnen leven en triest eigenlijk allemaal

Net iets bijzonders meegemaakt met de lampen en kom er later wel op terug

Maar goed we gaan verder met mijn “boekje” wat ik vanwege ruimtegebrek in 8 delen plaats

Gewoon een een klein boekje geschreven in 2005 van iemand die zijn leven beschrijft en iets “tastbaars” na wilde laten als hij er straks niet meer is voor zijn kinderen/ kleinkinderen en beveel het iedereen aan het ook te doen vooral als je in “geschonken tijd” leeft zoals ik d.m.v. zo een boekje een hoop emoties en frustraties en herinneringen kwijt kan. Dat lucht op !!

 

“Morgen gezond weer op”

Nou daar gaan we verder. “LIEVE MENSEN MORGEN GEZOND WEER OP”

Bladzijde 26

Bent u wel eens naar een Blokker geweest of van die andere frutselwinkeltjes zoals Wibra, Zeeman en moet U voor de aardigheid eens kijken hoeveel plastic rotzooi er verkocht wordt aan speelgoedjes en andere prularia en dergelijke wat uiteindelijk na een korte tijd weer in de afvalbakken terechtkomt en dus uiteindelijk weer in de vuilverbrandingsovens en hupakee jongens weer een stoot luchtvervuiling de lucht in jagen waar je u tegen zegt. Heeft u b.v. wel eens in een supermarkt rondgelopen waar alleen al de snoepafdeling ontelbare soorten en zakjes heeft liggen en als die allemaal leeggegeten zijn verdwijnen ook die plastic zakjes in de vuilniszak en ga zo maar door en er is NIEMAND die feitelijk de waanzin stopt van de zelfvernietiging uiteindelijk waar wij allemaal in feite mee bezig zijn. Jaren en jaren geleden hoor je dan van die politieke mafkezen zeggen dat met ingang van dan en dan er alleen nog maar plastic boodschappentassen zouden mogen worden verkocht die volledig afbreekbaar zijn en zou men overgaan op verpakkingen van papier en dergelijke. Na een tijdje hoor je niemand er verder meer over en wie nu langs een kaasafdeling loopt ziet de duizenden pakjes plastic liggen waarin de kaas dan verpakt zit en/of worst of anderszins. Soms wou ik maar dat die droom dat het plastic( residu dus van olie) zo maar zou oplossen eens waarheid werd ook in zo een supermarkt en zou het een complete chaos in de vakken worden maar ja “I had a dream” en om eerlijk te zijn koop ik ook die rotzooi in de supermarkt en waarom niet. De vernietiging van het milieu is immers toch onomkeerbaar en de tijd dat WIJ nog mogen leven moeten we maar het beste er van zien te maken. Een pluspuntje is dat men gisteren 11 december 2006 op de wereld top conferentie met 160 landen heeft afgesproken in 2012 in ieder geval verder te praten. Je houdt het echt niet voor mogelijk ! OVER 6 JAAR !! Het amazonegebied ( is dus de groene long van de aarde) die zorgt voor aanvulling van de zo benodigde zuurstof van mens en dier wordt met een ENORM tempo op dit moment jaar na jaar kaalgehakt en als je nagaat dat het gebied zo groot is als West-Europa en er jaarlijks 25.000 km2 !!!! verdwijnt kun je nagaan hoe hard dit gaat en zal op den duur het hele gebied verdwenen zijn dus ook in feite een van de grootste “longen” van moeder aarde. Maar wat kan dat allemaal die klootzakken schelen in die multinational-bedrijven die alleen maar interesse hebben in winstcijfers, aandelen en economische groei en je moet nog oppassen ook met die klanten want voor je het weet wordt je als aktievoerder daar ter plekke doodgeschoten zoals ook aktievoerder Angel Shingre is overkomen en hij werd vermoord door vijf huurmoordenaars. Laten we maar gewoon berusten in het feit dat de aarde eigenlijk is opgegeven in die zin dat er op een gegeven moment niet meer voor mens en dier erop te leven is al ben ik er wel zeker van dat de natuur zelf zich altijd zal aanpassen en zullen er wel weer nieuwe planten e.d. ontstaan die zich aanpassen dan aan het vergiftigde klimaat en wie weet zelfs ook nieuwe levensvormen. Over levensvormen gesproken heeft het mij altijd van jongs af aan enorm aangetrokken waarom er feitelijk zoveel verschillende menssoorten op die relatief kleine aarde aanwezig zijn want zet maar eens een neger, een zweed, een Japanner en een eskimo b.v. naast elkaar en zie je toch duidelijk verschillen en hoe zijn die in godsnaam ooit ontstaan . Ik hoop niet dat u vind dat ik doordraaf maar kan het niet zo zijn dat er toch ergens een veel hogere intelligentie aanwezig moet zijn in het heelal die wij niet kunnen bevatten ( zie mijn voorgaande verhaal over die verschijning in de lucht in Italië) en dat we “misschien” een proeftuin zijn van deze intelligentie en dat we dit dan “god” noemen want het is toch opmerkelijk dat elke volkstam die ze op aarde hebben ontdekt wel “een god” aanbidt en de een noemt het Allah, de ander Christus, Boeddha enz. Het is toch allemaal heel frappant dat er zoveel dingen zijn waarvan de mensen niet weten hoe ze zijn ontstaan en neem b.v. de Paaseilanden met die reusachtige beelden,, de grote pyramide achtige gebouwen in het Atzekengebied, de enorme grote pyramiden in Egypte en de ruïnes van Stonehenge waarvan men zegt dat het een symbolische poort is naar het hiernamaals of de hemel en dat het is gebouwd om astronomische redenen en dat men met behulp van stonehenge de positie van de zon en maan t.a.v. de aarde is te bepalen en zelfs nu in het heden kunnen we met behulp van stonehenge zonsverduisteringen voorspellen. Dan is het nog maar de vraag wie en hoe men die enorme stenen en kunstwerken destijds heeft kunnen maken en kunnen verplaatsen en hebben ze wel allerlei theorieën op papier gezet maar niemand weet feitelijk hoe en op welke wijze de enorme stenen zijn verplaatst en dan nog niet eens hebben we het over die enorme grote pyramiden in Egypte en hoe die zijn ontstaan ooit. De enorme beelden op de Paaseilanden spreken ook tot ieders verbeelding . Verder is het heel frappant dat er in Peru op de grond allemaal afbeeldingen zijn aangebracht kilometers lang en dat je alleen op grote hoogte er dan structuur in ziet en zuidelijk een tekening aangeeft. Voorts zijn er grottekeningen gevonden van circa 2000 voor Christus die duidelijke afbeeldingen laten van ruimtemannen met helmen op en antennes en meer van die vreemdsoortige toestanden en eren de Kayapo Indianen uit Brazilië ( bestaan al 4000 jaar n.b) nog steeds jaarlijks de goden die uit de hemel neerdaalden en hebben dan een ritueel kostuum ontworpen wat in sterke mate overeenkomt met de gevonden grottekeningen. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat wij de illusie hebben dat wij de enigen zullen zijn in het onmeetbare universum en ergens geloof ik zelf wel dat er een intelligentie is die ons “in de gaten houdt” en ingrijpt als we het te bont maken net zoals in de tweede wereldoorlog er tijdens de raids met bombardementsvluchten zo immens veel flying objects werden gezien ofwel ufo,s en is het ook opvallend dat er steeds regelmatig van die graancirkels zomaar verschijnen en zijn van een zodanige perfectie en tekening en omvang dat deze ONMOGELIJK zijn na te maken en gaat u eens voor de aardigheid naar http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/SODA_chapter5.html en ziet u voorbeelden van graancirkels die onmogelijk door mensenhanden kunnen zijn gemaakt en ga anders eens naar Google en vul in foto,s van graancirkels en zie je veel voorbeelden. Zo sterft het van de raadsels waar geen hond een verklaring voor heeft en hoop ik diep in mijn hart dat als het fout mag gaan lopen en er inderdaad “misschien” een  buitenaardse intelligentie is die ons voor ramspoed zal behoeden.

Bladzijde 27.

De mysteries zijn op aarde van die aard dat veel altijd wel een mysterie zal blijven ondanks dat de “wetenschappers” denken het fijne ervan te weten; Neem nou Atlantis wat me altijd enorm geboeid heeft : Het verdwijnen van Atlantis ongeveer 9500 v.Chr. valt samen met het einde van de ijstijd, wat wordt geschat op 10.000 v.Chr. Dit is wel heel toevallig en volgens veel atlantologen is dit ook de oorzaak van de vernietiging van Atlantis. Het is alom bekend dat er tegen het einde van de ijstijd sprake was van veel aardbevingen, overstromingen en andere wereldwijde rampen. Dit is aangetoond door de ijslagen op de Noordpool te analyseren en door verschillende andere wetenschappelijke methodes. Tijdens deze rampen zijn ongeveer 70% van de toenmalige zoogdieren uitgestorven waaronder: de sabeltandtijger, mammoet, de holenbeer en nog veel meer. Indien we Atlantis willen vinden, zullen we het moeten zoeken op het continent Antartica. Het is het minst onderzochte gebied ter wereld en verbergt de meeste geheimen. Als Atlantis bestaan heeft, moet het daar onder het ijs liggen, in ieder geval nog een gedeelte er van. Waarschijnlijk is er met de laatste verschuiving van de magnetische polen een enorme verandering in het weer opgetreden welke Atlantis onder het ijs heeft bedolven. Tot nu toe heeft onderzoek aangetoond, dat we pakweg 12.000 jaar geleden nog met de mammoeten samen leefden en dat Siberie (ineens!) enorm kouder werd. Mammoeten die nu nog gevonden worden zijn van het ene op het andere moment bevroren. Dit kan alleen als er iets gebeurd is wat wereldwijde gevolgen heeft gehad. Precies aan de andere zijde van de aardbol ligt Antartica, gek genoeg lees je nooit over welke effecten daar opgetreden zijn in de periode dat de mammoeten uitstierven. Andere gebieden in de wereld hebben daar beduidend minder last van gehad. Een magnetische poolverschuiving zou in ieder geval een verklaring kunnen zijn voor het verdwenen Atlantis. Al meer dan 2000 jaar is men in de Westerse wereld gefascineerd door het verhaal over Atlantis, een raadselachtig welvarend eilandenrijk uit de oertijd, dat door een of andere ramp plotseling onder het zeeoppervlak verdween. De bewoners waren goede ruiters en vooral vaardige zeelieden, die een machtige vloot van 1200 schepen bezaten waarmee ze alle oceanen doorkruisten. Ze beschikten bovendien over een hoge kennis van bouwkunst, astronomie, astrologie, wiskunde enzovoort. Sinds het einde van de vorige eeuw zijn er niet minder dan 2000 boeken verschenen en tal van films en liederen gemaakt over dit mysterieuze paradijs op aarde, dat werd verzwolgen door de woeste golven van de zee. Waar komt dit verhaal vandaan? Is het louter fantasie of liggen er ware historische gebeurtenissen aan ten grondslag. Omstreeks 9.500 voor Christus verdween het door een wereldwijde catastrofe naar de bodem van de zee en wiste daarmee haast ieder spoor van zijn bestaan uit: “De oude hoofdstad was rijk aan natuurlijke bronnen en er was voedsel in overvloed. Hoge bergen boden beschutting tegen de noordenwind en over de weiden zwierven dieren zoals olifanten en paarden, die dronken uit meren en rivieren. De oude hoofdstad van Atlantis een streng geometrisch uitgebouwd systeem van concentrische cirkels met om beurten een ommuurd eiland en een kanaal, met een totale doorsnede van 22,5 km. Op het cirkelvormige centrale eiland waren er sportterreinen, het koninklijk paleis en een tempel, toegewijd aan de zeegod Poseidon, beschermeling van de stad. Het hoofdeiland werd helemaal ingesloten door een cirkelvormig 183 meter breed kanaal. Daarrond was opnieuw een ringvormig eiland, 365 meter breed, met een paardenrenbaan, een kazerne en een grote binnenhaven. Het was gescheiden door een even breed kanaal van de derde buitenste landring. Aan één kant liep een kanaal rechtstreeks van de zee doorheen dit geometrische complex tot een binnenhaven in het centrum. Over de hele wereld zijn er naar schatting 500 mythische verhalen over een “aards paradijs” dat ten onder ging door een zondvloed, vuur aardbevingen. In de Keltische en Germaanse mythologie wemelt het van verhalen over verzonken landen, o.m. voor de kust van het Franse Bretagne. We treffen eenzelfde scenario aan in mythen van Midden-Amerika, bij de eskimo’s en de Hopi-Indianen in Noord-Amerika, in de Boedhistische en Hindoeïstische godsdienst, en ook in de Bijbel. Overbekend is het verhaal van “de Hof van Eden” met Adam en Eva en later de zondvloed, waaraan Noe met zijn Ark ontsnapte. Ze beschrijven allemaal in grote lijnen precies dezelfde geologische en klimatologische gebeurtenissen. Dat kan géén toeval zijn. Er zou wel eens één en dezelfde waar gebeurde catastrofe aan ten grondslag kunnen liggen.

Bladzijde 28.

Kortom, er zijn nog zoveel raadsels en toch heel frappant opnieuw dat in alle beschavingen men het heeft over een soort van godheid en dat er ook “gebeurtenissen” hebben plaatsgevonden die op zijn minst heel merkwaardig zijn te noemen allemaal en men het heeft over sterren die de 3 wijzen uit het oosten begeleidden en dergelijke. Het is o zo jammer dat ik niet de oplossing kan meemaken net zo men als dat ik nog kan meemaken dat astronauten naar Mars zullen gaan en daar verblijven terwijl dit nog maar peanutts zijn in feite met de afstanden die er zijn in lichtjaren tot andere zonnestelsels en planeten en zou het immers wel heel arrogant zijn van ons aardbewoners te veronderstellen dat we de enige levende beschaving zijn in het immense heelal en wellicht zijn er al tal van beschavingen die 1000 x verder zijn als ons in de technische ontwikkeling en kunnen zij zich verplaatsen met een snelheid en manier waar wij totaal geen weet van hebben en heb ik zelf kunnen constateren ooit in Italië met wat voor snelheid zo een object zich plotseling kan verplaatsen. Reeds vanaf die tijd is mijn belangstelling voor buitenaardse intelligentie ontstaan en kan me best voorstellen dat er misschien wat lacherig op gereageerd zal worden en dat moet dan maar en kan me niks schelen feitelijk ook. Ook in Nederland heb ik een aantal jaren geleden samen met een aantal andere campinggasten heel vreemde objecten en lichtverschijnselen waargenomen boven zee in de nacht en staat het voor mij buiten kijf dat er wel degelijk een “leven” is buiten het aardse en voor ons bevattelijk. Als je b.v. de “zwarte” gaten neemt in het heelal zijn die ook weer zo interessant en weet geen wetenschapper er een verklaring voor te geven b.v. Onderzoekers hebben een superzwaar zwart gat ontdekt dat blijkt te werken als een kolossale dynamo, zo werd deze week bekend. Hoe is het mogelijk om energie te onttrekken aan een zwart gat? En wat is er eigenlijk bekend over deze mysterieuze objecten?

Het een en ander gevonden op internet over die zwarte gaten:

 1. Wat is een zwart gat?

Dat is simpel. Het is zwart omdat het geen licht geeft, en het is een gat omdat er van alles in verdwijnt. Een zwart gat is een gebied in het heelal met een extreem sterk zwaartekrachtsveld. Licht heeft een snelheid van 300.000 kilometer per seconde – de hoogst mogelijke snelheid in de natuur. Bij een zwart gat is zelfs die enorme snelheid onvoldoende om uit de greep van de zwaartekracht los te komen. Er kan dus niets uit een zwart gat ontsnappen, zelfs geen licht. Een zwart gat is in feite een eenrichtingsdeur in het heelal: je kunt alleen naar binnen, maar nooit meer naar buiten.

 1. Hoe zie je een zwart gat? Niet. Althans, niet direct. Zwarte gaten zijn per definitie onzichtbaar – ze zenden geen enkele vorm van straling uit. Maar de invloed die ze op hun omgeving uitoefenen, is wél waarneembaar. Wanneer er gas naar binnen wordt gezogen, wordt dat door het sterke zwaartekrachtsveld enorm versneld en verhit. Nog voordat het gas voorgoed in het zwarte gat verdwijnt, zendt het daardoor energierijke röntgenstraling uit. Die kan geregistreerd worden door telescopen in een baan om de aarde. Ook uit de beweging van naburige sterren en gaswolken is het bestaan van een zwart gat soms af te leiden. Maar het gaat altijd om indirecte waarnemingen.
 2. Bestaan zwarte gaten wel echt? Geen twijfel mogelijk. Moderne röntgentelescopen, hebben de omloopsnelheid gemeten van rondzwierende sterren en wervelende gasschijven. Uit die snelheidsmetingen kun je de afmeting en de massa van het onzichtbare centrale object berekenen. Vaak gaat het om zo veel massa in zo’n klein gebiedje, dat een zwart gat echt de enige mogelijke verklaring is. Andere supercompacte objecten zouden namelijk niet onzichtbaar zijn, maar juist enorm veel straling produceren.
 3. Hoe ontstaan zwarte gaten? Laat de natuur haar gang maar gaan, dan ontstaan ze vanzelf. Overigens zijn er twee soorten. De ‘stellaire’ zwarte gaten zijn een paar keer zo zwaar als de zon, maar niet groter dan een paar kilometer. Ze ontstaan wanneer een zware ster aan het eind van zijn leven explodeert als supernova. De kern van de ster stort dan ineen tot een zwart gat. ‘Superzware’ zwarte gaten zijn veel groter, en zijn een paar miljoen of zelfs een paar miljard keer zo zwaar als de zon. Ze houden zich schuil in de kernen van de meeste sterrenstelsels. Waarschijnlijk vormen ze een onvermijdelijk bijproduct van het ontstaan van sterrenstelsels.
 4. Hoe veel zwarte gaten zijn er? Vele triljoenen (een triljoen is een 1 met achttien nullen). Vrijwel elk groot sterrenstelsel – inclusief ons eigen Melkwegstelsel – heeft een superzwaar zwart gat in zijn kern. Dat betekent dat er al tientallen miljarden superzware zwarte gaten in het heelal zijn. Stellaire zwarte gaten zijn nog veel talrijker, gezien het aantal supernova-explosies. In het Melkwegstelsel komen er naar schatting al honderd miljoen voor, aldus berekeningen van de Amsterdamse hoogleraar Ed van den Heuvel. Het dichtstbijzijnde stellaire zwarte gat is hier misschien maar vijftien lichtjaar vandaan.
 5. Zijn zwarte gaten gevaarlijk? Wel als je er willens en wetens op afvliegt: voor wie de ‘horizon’ van een zwart gat passeert, is er geen weg meer terug. Op aarde hebben we echter geen last van de triljoenen zwarte gaten in het heelal; die bevinden zich op veel te grote afstanden. Het sciencefictionbeeld van allesverslindende zwarte gaten die kris-kras door de ruimte zwalken, berust dan ook op fantasie. Zelfs wanneer de zon zou veranderen in een zwart gat, zou de aarde gewoon haar baantjes blijven draaien, hoewel er dan natuurlijk geen leven meer mogelijk is door het ontbreken van licht en warmte.

Bladzijde 29

 1. Hoe onttrek je energie aan een zwart gat? Dat lukt alleen als het zwarte gat ronddraait, en omgeven wordt door een schijf van heet gas. De zwaartekracht van het roterende zwarte gat vervormt de omringende ruimte. De magnetische veldlijnen in de gasschijf raken daardoor strak opgewonden. Het gevolg is dat het zwarte gat een beetje wordt afgeremd, en het binnendeel van de gasschijf extra wordt verhit. De universiteit van Tübingen heeft voor het eerst zo’n kosmische dynamo ontdekt met de Europese röntgenkunstmaan XMM-Newton, op ruim honderd miljoen lichtjaar afstand van de aarde. De extreem hoge temperatuur van het binnendeel van de gasschijf kan alleen verklaard worden door deze dynamowerking.
 2. Zijn zwarte gaten echt zwart? Volgens Stephen Hawking niet. De gehandicapte theoreticus uit Cambridge heeft voorgerekend hoe er heel af en toe elementaire deeltjes uit een zwart gat kunnen ontsnappen, dankzij het onzekerheidsprincipe uit de quantumfysica. Zwarte gaten ‘verdampen’ dus heel langzaam, en hoe lichter ze worden, des te sneller dat gaat. Als er tijdens de oerknal microscopische zwarte gaatjes zijn gevormd (zo groot als een atoomdeeltje, maar even zwaar als de Mount Everest), moeten die nu ongeveer explosief verdampen. Misschien dat sommige gammaflitsen – energierijke explosies in het heelal – op die manier verklaard kunnen worden.
 3. Wat voor nut heeft een zwart gat? Geen enkel. Tenminste, voorlopig. Het ziet er niet naar uit dat er binnenkort maatschappelijke toepassingen gevonden zullen worden voor de kosmische stofzuigers. Maar in theorie zou dat wel mogelijk zijn. Een klein zwart gat in een baan om de aarde kan als ultieme vuilstortplaats dienen, en bovendien de hele wereldbevolking van energie voorzien. En grote geesten als Hawking en Richard Gott van de Princeton-universiteit beweren serieus dat je een zwart gat misschien kunt ombouwen tot een tijdmachine. In principe. Voorlopig blijft dat voer voor SF-auteurs.
 4. Wat zit er in een zwart gat? Een raadsel. Of, zoals astronomen zeggen, een singulariteit. Onze natuurkundige theorieën verliezen in een zwart gat hun geldigheid. Niemand weet wat zich achter die geheimzinnige eenrichtings-horizon afspeelt. Maar gespeculeerd wordt er volop

______________________________________________________________________________________________

Volgens Lee Smolin van de Harvard-universiteit ontstaat er bij de geboorte van elk zwart gat in ons heelal een nieuwe kosmos in een andere dimensie. Zwarte gaten als de takken en twijgen van een ‘multiversele’ stamboom. Wie durft nog te beweren dat wetenschap saai is? Al met al is uit bovenstaande wetenschappers en hun verklaringen dus op te maken dat er zoveel onduidelijkheden zijn en is het eigenlijk niet te “bevatten” dat het universum miljarden en miljarden planeten, sterren, zwarte gaten e.d. telt en wie zouden wij “Aardbewoners” wel zijn om glashard te kunnen beweren dat wij het voorrecht zouden hebben alleen als levende wezens in dat universum te verblijven. Neen, voor MIJ staat gewoon vast dat er meerdere beschavingen moeten zijn in het heelal en dat die misschien op hoger “niveau” bevinden in de technologische ontwikkeling als wij ons zouden kunnen voorstellen in onze stoutste dromen. Dit zijn allemaal onderwerpen waar een “normaal” mens niet aan denkt dagelijks maar toch wel iets om stil bij te staan soms en besef je feitelijk dan de “nietigheid” van de mens in het geheel in het universum en dat we in feite waanzinnig en krankjorum bezig zijn onze eigen planeet ( tenminste wat betreft bewoonbaarheid) te verwoesten. Mijn god wat heb ik vele nachten zo op een heldere nacht in Bloemendaal aan Zee niet de pracht van de sterrenhemel aanschouwt en hoe nietig voel je je dan als mens. Dat gevoel zal denk ik maar weinig mensen beschoren zijn en daarom ook heb ik de naam genomen van leipelowietje omdat “de massa” ( zie voorgaande zinsnede,s bij de beginpagina,s) dit allemaal toch niet zal begrijpen en het liefst overgaat “tot de orde van de dag” en er is niks mee hoor als je tot die groep massa behoort, maar als je anders denkt als anderen heeft meestal te maken met je instelling, wat je hebt meegemaakt, je roots, ervaringen in het leven en dat vormt iemand zoals hij is en ben gewoon blij dat ik op 62-jarige leeftijd dit allemaal nog mag typen op het wonder van “onze” huidige technologie en wel te weten op zo een p.c. en het dan ook nog eens mag verwoorden op zo een weblog en een ieder vrij te laten of hij het wil lezen of niet maar geeft een enorme bevrijding eens je gevoelens te kunnen uiten op deze in feite onpersoonlijke manier, en je geen idee hebt of “iemand” het oppikt en/of dat je in je uppie maar wat zit te schrijven maar dat maakt me geen bal uit. Het idee dat ik misschien enkele mensen kan benaderen die net zo denken als ik doet me al goed en wie weet breng ik ook wel mensen tot bezinning al ben ik bang, de massa kennende, dat er eerder lacherig gedaan zal worden maar dat neem ik dan maar voor lief. Reeds eerder heb ik al verwoord dat “opiniepeliers” het vaak bij het rechte eind hebben door slechts een beperkt aantal geselecteerde mensen te benaderen wat al aangeeft dat zo een kleine peiling al gauw weerspiegelt de stem/mening van de gehele kudde ( = massa dus) Vroeger werd dit aangeduid als de “grauwe trosmassa” Als ik heel eerlijk ben heeft “de kudde” gelijk zich zo te gedragen omdat het leven in feite kort is en zo om. Voor je het weet ( en dat merkt iedereen boven de 60) heb je die leeftijd en begin je al een beetje aan het “aftellen” en gaat nadenken over de tijd die je nog rest en het einde van je bestaan op je af komt. Ook zeggen mensen vaak dat het lijkt of de tijd steeds sneller gaat naarmate je ouder wordt en misschien is dat ook wel zo wie zal het zeggen. Tijd is zo een raar begrip en vooral de laatste tijd zegt iedereen dat het wel lijkt of er een “tijdsversnelling” gaande is en heb je net bij wijze van spreken de kerstboom afgetuigd en kan je weer beginnen hem op te tuigen. Ik denk dat een ieder dat wel meemaakt en wat daar de oorzaak van is ?? Misschien straling of wat dan ook ? Wie zal het zeggen. Wij mensen leven immers ( zeker de laatste tijd en “zal alleen maar erger worden “met de plaatsing overal van die UMTS masten) in een “deken” van straling en zitten er midden in en niemand weet de effecten op langere termijn en gaat iedereen voorbij aan de waarschuwingen van geleerden, kinderartsen e.d. Zal wel net zo gaan als met asbest dat het decennia duurt voordat men gaat toegeven dat inderdaad de straling zeer gevaarlijk is voor de mens maar genoeg hierover en heb ik het al uitgebreid over gehad. Wat m.i. een mens NOOIT moet doen is zijn ik verdoezelen en anders je te gaan voordoen als wie je bent. Doe maar gewoon en dan doe je gek genoeg zegt men vaak en zo is het ook. Of je nu bent gezegend of geboren met intelligentie of zonder en/of je ouders nu rijk of arm zijn. Heb al eerder gezegd dat echt arm zijn ook niet fijn is om te leven maar dat als je “rijk” bent in feite het ook allemaal maar “te leen” hebt en er een dag komt dat je alle “rijkdom” weer moet afstaan dus is “rijk” een vreemd begrip eigenlijk.

Wie is nu rijker feitelijk ? De oliebaron die met zijn jacht op de Middellandse zee vaart waar op het dek zijn helikopter, sportwagen staat en allemaal bloedmooie meiden om hem heen drentelen of Ome Joop die met zijn roeibootje op een mooie zonnige dag op de Vinkeveense Plassen zit te vissen met zijn vrouw waar hij zielsveel van houdt. Zo is het toch ? Moet in dit geval denken aan de hoogmoed van sommige mensen wat me eens overkomen is. Ben ten dele opgegroeid bij zeer rijke mensen wars van enige kapsones en van “gewone” afkomst en die in niets veranderden in hun gedrag en kan dan ook die “kakkers” niet uitstaan. Een voorbeeld: Toen ik indertijd nog met dat meisje was waar ik altijd mee naar Zuid-Frankrijk trok werden we op een avond uitgenodigd bij kennissen van haar vader op een van de kerstdagen. Haar vader was directeur van een fabriek in chemische grondstoffen en Amsterdammer en haar moeder een lieve Franse vrouw die goed met me overweg kon maar pa helaas wat minder vanwege mijn levensstijl toen al, en ook de weigering bij hem in “de zaak” te komen. Ben altijd een eigenwijs stuk vreten geweest dus. Maar goed, het ging om een rijke familie waar we op bezoek zouden gaan op een van de Kerstavonden ze en hadden diverse modezaken o.a. in de Kalverstraat en de villa was gelegen nabij het kopje van Bloemendaal . Prachtig huis en alles was in vol ornaat. In het begin werd je netjes voorgesteld en zaten er een kapitein van een grote reder en meer van die apekoppen met een belangrijke functie. Het diner ging nog prima en was best gezellig maar tja,… toen kwamen de flessen op tafel en begon het spul steeds luidruchtiger te worden en ook een beetje ordinair in uitlatingen en zo naar elkaar toe. Al gauw bleek de kapitein een kamer te hebben opgezocht met de vrouw van een van die apekoppen en omgekeerd lag die hufter weer te rotzooien ergens in de tuin met de vrouw van die kapitein en ging de gastvrouw m.i. een beetje behoorlijk aangeschoten mij ook een beetje proberen te “versieren” Ja kom zeg, ik was 22 jaar geloof ik en dat lijk was iets van in de veertig en dan op die leeftijd een “oud lijk” in mijn ogen en liet blijken niet van die escapades gediend te zijn en bovendien behoorlijk onbeschoft t.o.v. mijn vriendin en ja hoor…. Daar begon Madam met haar bezopen kop op een gegeven moment tegen me aan te lullen terwijl menigeen het kon horen: “Zeg knul. Hoe vind je nou om als “jongen van het volk” zoiets mee te mogen maken in zo een mooie villa en al die pracht en praal om je heen” of zoiets wat ik me herinner. Nu moet je weten dat de villa van mijn tante ( die ik mama noemde vroeger) 3 verdiepingen had n.b. met op de 1e etage een badkamer op de 2e etage een badkamer en op elke etage 4 kamers en 3 logeerkamers totaal + een mooie tuin en dan nog een mooie flat met uitzicht op zee aan de kust en dan zegt zo een trut zoiets tegen je. Heb gelijk van repliek gediend en dat gezegd en dat het allemaal geen indruk op me maakte en gelijk gezegd dat ik het “niveau” van haar gasten nog nooit had meegemaakt bij mijn familie en of ze zich niet schaamde zo hooghartig te doen, Tja…….. Kon gelijk vertrekken natuurlijk ze was des duivels en heb gelijk mijn biezen gepakt en meisje ging uiteraard mee met me en zijn lekker uitgegaan in Amsterdam. Anderdaags MOEST ik excuses maken van mijn a.s. schoonpa (ik was in ondertrouw) aan die hufters en anders wilde hij niks meer met me te maken hebben. Dus………… Dat kon ie mooi in zijn r……..t steken en dat zijn dan dingen waar ik achteraf o zo blij om ben nu op oudere leeftijd dat ik geen concessies heb gedaan en denk er met genoegen aan terug dat kolerewijf heerlijk te kakken te hebben gezet ten overstaan van die andere gladjakkers met al hun kapsones. Later is hij wat bijgetrokken maar was de verhouding wel grondig verstoord en omdat ik mijn allereerste meisje weer tegen het lijf liep is de verhouding met zijn dochter ook op den duur verbroken. Haar moeder was een schattige Franse knappe vrouw maar pa……. Zou continue oorlog geweest zijn en maar goed dat het zo verlopen is achteraf eigenlijk

Bladzijde 30

Het is nu midden in de nacht om 2.00 uur s,morgens op 13 december 2005 en het merkwaardige verschijnsel doet zich de laatste week voor dat ik maar enkele uren per nacht slaap en dan wakker wordt en de slaap niet meer kan vatten. Heb dit nooit gehad en zelfs voor de zwaarste operaties sliep ik als een roos en kan dit niet verklaren. Weet niet precies hoe ik dit kan verklaren en maakt me een beetje angstig in die zin dat het net is of ik “mijn tijd” nog even doelmatig moet gebruiken omdat het in feite “geschonken tijd” is voor me naar aanleiding van de mededeling van de prof verleden week dat ik voor die darm- en leverkanker feitelijk “genezen” ben verklaard en niet meer voorlopig hoef terug te komen na 5 jaar elk jaar en allerlei halfjaarlijkse controle-onderzoeken te moeten ondergaan met de nodige spanningen elke keer weer en menigeen zal begrijpen wat ik bedoel. Het is net alsof ik voor mijn gevoel mijn “resttijd” nog goed moet benutten en heb geen idee waar deze “gejaagdheid’” en rusteloosheid nu vandaan komt. Het is net alsof je de extra tijd nog optimaal wilt benutten, en heel vreemd gevoel eigenlijk nu Ben daarom maar weer achter de computer even gekropen om een bladzijde vol te pennen en is het alweer 30 bladzijden wat is volgeschreven met onzin wellicht en verhalen maar “het staat” er nu toch maar mooi en is opgeslagen op de computer en op een floppy en kan ik mijn doelstelling “iets na te laten” voor mijn kinderen waarmaken. Dit zal me niet in dank worden afgenomen door mijn kinderen in die zin dat ik nu al weet dat zij zullen zeggen: Moet iedereen dit nu weten ? Ja, vind ik zelf, Ik maak ZELF wel uit WAT ik doe en HOE ik het doe en hoe ik leef en als hun verwekker hebben ze dit gegeven maar voor lief te nemen. Immers: VOORDAT zij bestonden had ik al een heel leven achter de rug en is het aan mezelf dingen te verwoorden en zeker als ik me er lekker bij voel zoals nu. Kan het iedereen aanbevelen maar is wel vreemd dat tijdens het schrijven van zo een weblog, zoals ik overigens al eerder mededeelde de ene na de andere herinnering of anekdote opborrelt en is het beste m.i. alles neer te pennen wat je op dat moment opkomt en er niet over te gaan zitten nadenken of verbeteren want dat schiet niet op en dan verdwijnt denk ik ook de “inspiratie” Soms is het net of ik voor mijn geestesoog als het ware “een boek” aan me voorbij zie gaan aan “gevoelens” en “gedachten” die ik anders steeds maar weer “opsluit” maar nu eindelijk kan loslaten in de wetenschap dat er ergens een kopie van al die gedachten is opgeslagen op een floppy en/of computer. Vreemd verhaal ? en ik hoop maar dat u me nog kunt volgen maar tja….. u weet het: Leipelowietje en de naam van dit weblog zegt het al dus MIJ valt niks te verwijten toch ? Lekker makkelijk zult u zeggen maar ik wordt gek van al die zwarte lettertjes op een witte ondergrond en daarbij kan ik me best iets voorstellen vooral omdat ik alles zo een beetje aan elkaar schrijf maar dat moet u maar voor lief nemen want dan kan ik zoveel mogelijk neerpennen op 1 bladzijde en er hebben me al gemaild enkelen die de bladzijden per keer uitprinten en snap echt niet dat ze dit doen maar goed. Zullen me misschien een aardige jongen vinden en straks die uitgeprinte bladzijden nog eens doornemen als ik er niet meer ben en blijft er toch “iets tastbaars” over…… Nu ik dit type, ligt zoals gewoonlijk op mijn schoot te knorren mijn lieve Poekie een lapjespoes en kijkt dan zo af en toe schuin omhoog naar het monitorbeeld waar de zwarte lettertjes aaneengeregen worden en geeft blijkbaar het zachte getik op de toetsen voor haar neus misschien een rustig gevoel want ze ligt dan meestal te knorren. Verleden jaar september heb ik Poekie opgehaald ergens in Amsterdam West uit een nest. Stond op marktplaats aangeboden en ik denk op een zondag: ik ga effe kijken en daar waren nog 4 katjes. Toen ik binnenkwam kwamen 3 van die poesjes gelijk op me af en lieten zich strelen en aanhalen net alsof ze zichzelf “wilden verkopen” en aanprijzen. Op de bank echter lag Poekie lekker op haar gemak de boel te aanschouwen met haar voorpootjes onder zich opgevouwen en keek een beetje hooghartig, tenminste zo leek het naar me alsof ze wilde zeggen: Bekijk jij het maar even….Ik lig hier goed. Poekie is een zwart-witte lapjespoes met van die mooie symetrische tekeningen op haar wangen en is het net of ze onder haar ogen van die leuke zwarte druppels heeft hangen en een blik die je doet wegsmelten. Haar bazin gaf me de raad Poekie niet te nemen omdat ze zo afstandelijk was en niet zo aanhalig en juist DAT sprak me aan in haar want iets in haar blik zei me dat het een lieve en slimme poes was en dat zou in alle opzichten later dan ook blijken en heb ik haar meegenomen naar huis en kan me best voorstellen dat zo een kameraadje in huis voor de meeste mensen een openbaring is en hoe je op het laatst een intens contact met zo een beestje gaat krijgen. Poekie is nu 15 maanden en volgroeid en mijn god wat is het een zindelijk beestje, Het eerste wat ze s.morgens doet na het verschonen van de kattebak is er op te kruipen en vanaf het begin af aan heb ik haar gewend aan oude kranten en bevalt me het beste en blijft de boel mooi schoon verder. Altijd, waar ik ook ben of even ga liggen of zit komt ze even later naar me toe en gaat bij voorkeur dan op mijn borst liggen als ik in de achterkamer wel eens t.v. kijk, met haar snuitje zo pal voor me en uitgestrekte poot die ze het liefste dan zachtjes op mijn mond legt. Soms heeft ze wat ik noem haar “speeluurtje” en gaat ze me uitdagen. Ik loop dan door de kamer en vanuit een hoek of onder een tafel vandaan springt ze dan tegen me op om me aan het schrikken te maken lijkt wel en als ik reageer gaat ze zo in de hoek staan met gebogen hoge rug en staat dan zo schuin gespannen als een boog om weg te schieten en als ik een beweging maak rent ze als een raket weg om even later schielijk om de hoek te kijken en dan op me af te komen heel uitdagend met die hoge rug en zo zijwaarts langzaam op me af lopend . Zo een leuk gezicht. Uiteindelijk raken we dan “in gevecht” op het bed of op de bank en duikt ze met platte oren op mijn hand en grijp ik haar niet zachtzinnig beet en gooi haar weg waarna ze weer fanatiek mijn hand gaat aanvallen en de aanval opnieuw opent. Ze zorgt er altijd haar nagels ingetrokken te hebben en als ze in mijn hand bijt gaat dat met een tederheid en zachtheid toch wel die me elke keer weer versteld doet staan want zo een poes of hond kan immer, als ie wil behoorlijk doorbijten maar doet dit nooit bij een “baas” Als je de mensen kent ga je van de dieren houden en dat klopt ook wel. Het meeste verdriet heb ik nog steeds over Sasza de Golden Retriever van mijn vrouw waar ik het al eerder over had. Tot op de dag van vandaag kan ik nog steeds niet de vele videobanden zien die ik heb gemaakt van onze vakanties en uitstapjes en ook de “gevechten” die ik had met hem en is het 7 januari a.s. toch alweer 3 jaar geleden dat hij dood is. Maar goed laten we dit onderwerp maar afsluiten want ik merk nu ik dit type weer emotioneel wordt.

 

NOU VOLGENDE ZONDAG ALWEER HET HET VOORLAATSTE DEEL VOOR DIEGENEN DIE HET OP HEBBEN KUNNEN BRENGEN MIJN “BOEKJE” TE LEZEN EN EEN FIJNE DAG NOG VANDAAG EN GENIET VAN ELKE DAG!

https://www.youtube.com/watch?v=uK91k6adllE

Advertenties

Over voorziener

Ben 74 jaar inmiddels en heb interesse in de politiek en hoe wij met zijn allen leven op deze wereld van nog 13.000 km doorsnede en we elkaar bevechten meestal om dat rotgeloof
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

2 reacties op

 1. Republikein zegt:

  Over verdriet is het zo dat we wel begaan zijn met het heengaan, dus niet meer fysiek in ons midden, doen we onszelf tekort?
  Soort egoïsme zeg maar, heb ik ook dus ben slechts een mens.

snap er de ballen van en heb een herseninfarct gehad in 2007 maar wou graag mijn archief terug van 2012 en niemand kan dat waarmaken

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.