DARMKANKER EN WEET ER ALLES VAN HELAAS….

HEEFT U HET AL GEHOORD EN GEZIEN OP HET NIEUWS ?

http://nos.nl/artikel/2065160-who-bewerkt-vlees-kan-darmkanker-veroorzaken.html

TIJD VOOE EEN HERHALING DUS MAAR

duim

DAG 258 WORDEN ZE EINDELIJK “WAKKER” IN DEN HAAG?

Heeft u het gezien op het journaal vanavond dat ze nu EINDELIJK beginnen met dat bevolkingsonderzoek naar darmkanker die Haagse Hufters met voorop die politieke kwallenbak hoogervoorst die zo hoognodig dat eerder geplande onderzoek heeft AFGEBLAZEN destijds en wellicht vele doden op zijn geweten heeft dat kreng en zie bericht 10 jaar terug en je zou hem toch…….. http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/09386/darmkankerscreening-kan-honderden-doden-voorkomen.htm

Hoogervorst liet maandag weten niet binnen de gebruikelijke termijn te kunnen reageren op de Kamervragen. ‘De reden van het uitstel is de gecompliceerdheid van het vraagstuk en het feit dat de komende tijd overleg moet worden gevoerd met diverse partijen’, schreef Hoogervorst aan de Kamer. Hij hoopt begin december te antwoorden.

http://nos.nl/artikel/596888-5-vragen-over-darmkankeronderzoek.html

DAAROM MAAR EVEN EEN HERHALING VAN EEN EERDERE TOPIC UIT 2011 EN 2007

ZIJN  DIE HAAGSE SUKKELS EINDELIJK WAKKER GEWORDEN ????

Posted on mei 25, 2011 door
EINDELIJK ZIJN DIE HAAGSE KNEUZEN WAKKER GEWORDEN ???
ZIJN DIE ENORME SUKKELS ER EINDELIJK ER ACHTER DAT ALS IEMAND DARMKANKER KRIJGT DIT VEEL MEER KOST AAN OPERATIES ETC.  ALS DE KOSTEN VOOR EEN PREVENTIEF ONDERZOEK ???

HOEVEEL DODEN HEEFT DIT KORTZICHTIGE DOMME BELEID AL GEKOST !!!

Bevolkingsonderzoek naar darmkanker

 Darmoperatie

Darmoperatie

NOS

Er komt een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Iedereen tussen de 55 en 75 jaar komt er voor in aanmerking. Minister Schippers denkt daarmee elk jaar 2400 sterfgevallen te kunnen voorkomen.

Nu overlijden er ieder jaar bijna 5000 mensen aan darmkanker. Door vroege opsporing is de ziekte vaak beter behandelbaar. Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt vanaf 2013 stapsgewijs ingevoerd.

Doelgroep

Het is de bedoeling dat uiteindelijk iedereen uit de doelgroep om het jaar een oproep krijgt om ontlasting in te leveren, die gecontroleerd wordt op tekenen van kanker.

Op dit moment kent ons land al bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en baarmoederhalskanker

____________________________________________________________________________________________________________
Eerder artikel in het Volkskrantblog dat 1 Juni a.s  ter ziele gaat  volkskrantblog stopt per 1 juni

DARMKANKER en denk nu NIET dat het U niet kan OVERKOMEN !!!!

 zaterdag 25 augustus 2007 0:15 door louis (DUS 4 JAAR GELEDEN !)
Lul

De HOUTEN EIKEL gaat deze week naar die voormalige Haagse Droplul Hoogervorst die het onderzoek heeft afgeblazen naar beginnende DARMKANKER !!!!

Zelf heb ik darmkanker gehad in 2000 en na tal van operaties door uitzaaiingen ( eerst uitzaaiing lever)en 3 jaar later uitzaaiing in long en deze is deels weggehaald en ondanks chemokuren heb ik het overleeft en een en ander geprobeerd te verwoorden in mijn weblog  Mijn ‘BOEK’ kan je hier terugvinden!

Ik heb in de krant gestaan al jaren geleden dat ik (TOEN al)  274 x naar het ziekenhuis was geweest i.v.m. die darmkanker en alle ellende erna…

Het aantal bezoeken zal sindsdien wel 350 x zijn en kun je nagaan wat DEZE JONGEN Papa vroeger heeft gekost inmiddels…..   geld biljetten

WAAROM schrijf en zeg ik dat allemaal ???

Bij een TEST hadden ze de kanker bij mij veel eerder ontdekt en had ik die 7 jaar lange lijdensweg niet hoeven te maken van steeds maar weer die onderzoeken, operaties en controles elk half jaar

JOS BRINK is binnen 3 weken dood gegaan zover was de veraderlijke ziekte al gevorderd http://www.elsevier.nl/Stijl/nieuws/2007/8/Jos-Brink-65-overleden-aan-kanker-ELSEVIER133473W/  en IK kan NIET begrijpen WAAROM men ooit dat BEVOLKINGSONDERZOEK heeft getorpedeerd !!!

De kans was groot geweest dat Jos anders ook een oproep had gehad en was de kanker tijdig ontdekt

DE KOSTEN ??? : ( ZIE MIJN VERHAAL WAT IK GEKOST HEB UITEINDELIJK !!!)

Mijn chirurg vertelde me destijds dat als je TIEN mensen boven de 50 jaar op een rij zet er zich bij ZEVEN van hen in de loop der tijd poliepen hebben ontwikkeld die “kunnen” uitgroeien tot een kwaadaardige kanker…

Een “screening” ofwel een BEVOLKINGSONDERZOEK geeft dan aan de “twijfelgevallen” en vaak kan met met een simpel onderzoek ( Collonscopie) die aangetroffen poliepen verwijderen en is het gevaar van ontwikkeling van een tumor weggehaald.

Via een colonscopie gaat men in de darm en ziet op een beeldschermpje ( zit op het uiteinde van de scoop) het inwendige van de darm.

Komt deze een poliep tegen dan wordt deze met een vlijmpscherp “happertje” verwijderd en is het probleem weg…

Dit onderzoek ik volstrekt pijnloos en heb ik meermalen gehad….

Denk nu NIET dat overkomt MIJ niet want de kans is groot dat u boven de 50 jaar poliepen heeft.

Gelooft U mij nu maar als “ervaringsdeskundige” zo langzamerhand dat je vaak te laat bent al.

In de wachtkamer van de Chemokuur afdeling zaten allemaal mensen waar ik me praatte toen  waarvan menigeen al op een wolkje zit bij een engeltje nu….

“Misschien” vindt U het raar dat ik dit allemaal verwoord op een weblog en juist DAAROM heb ik ook mijn “boek” geschreven in 2005 ( wat goed gelezen wordt overigens nog steeds) Dit is inmiddels vernield door weblog en trawanten terug te vinden op Mijn ‘BOEK’ kan je hier terugvinden!  (*) en probeer ik nog dagelijks iedereen boven de 50 te waarschuwen goed attent te zijn op vooral je ontlasting en bij de MINSTE BLOEDSPOREN naar de dokter te rennen …..

(*) ( Pagina 14 van dat “boek” zie je helemaal onderaan)

Sinds Mei j.l hoef ik (voor het eerst sinds 7 zeven jaar !!!) nog maar eens per jaar voor controle op uitzaaiingen naar het ziekenhuis en ben voor 90% genezen verklaard en het klinkt gek maar “ergens” heb ik geleerd ELKE dag te waarderen en misschien DAAROM wel vaak mijn geageer tegen allerlei misstanden als LUCHTVERVUILING en andere ellende die men niet WILT zien lijkt soms wel

Ik kan NIET begrijpen hoe de mensheid bezig is zichzelf te vernietigen maar ja…. Het zijn MENSEN hè en het vreselijkste soort wezens wat op aarde rondloopt!

In Nederland overlijden elk jaar zo’n 4.500 mensen aan kanker van de dikke darm. Een simpel bevolkingsonderzoek onder mensen van 50 tot 70 jaar zou die sterfte met circa 15 tot 20 procent omlaag kunnen brengen. Daarbij onderzoekt men de ontlasting op voor het oog onzichtbare bloedspoortjes met behulp van de Faeces Occult Bloed Test (FOBT).

In het najaar van 2005 starten het AMC en het UMC St. Radboud samen met het Integraal Kankercentrum in hun regio met twee proefbevolkingsonderzoeken in Amsterdam en Nijmegen waarin deze screeningsmethode wordt toegepast.

DIT ONDERZOEK IS DUS DOOR DIE KWIJLLEBABBEL TEGENHOUDEN ( en zie walgelijke foto hierboven en mensen vergeten zo snel ……..helaas…..!!!)

De coordinatie voor de regio Amsterdam is in handen van het nieuwe Colorectal Cancer (CRC)-Expertisecentrum in het AMC. Ter gelegenheid van de opening van het AMC-CRC Expertisecentrum en de start van de experimentele screening vindt op 7 en 8 september een symposium plaats in het AMC over diagnostiek en behandeling van dikke-darmkanker. U bent van harte uitgenodigd dit symposium bij te wonen.

Onderzoek met FOBT kost twee euro vijftig per persoon. Niettemin is jarenlang getwijfeld over invoering van de test vanwege de evidente nadelen ervan. Met FOBT kunnen bijvoorbeeld geen poliepen – de eerste voortekenen van dikke-darmkanker – worden opgespoord. Ook bloeden niet alle tumoren. Tenslotte blijkt een aangetroffen bloedspoor in meer dan de helft van de gevallen loos alarm te zijn bij vervolgonderzoek. Dat binnenkort toch met FOBT-screening wordt gestart hangt samen met het feit dat zelfs met deze verre van volmaakte test jaarlijks honderden levens kunnen worden gered.

In de toekomst hoopt het AMC-CRC Expertisecentrum bestaande screeningsmethoden te verbeteren en patientvriendelijker te maken. Ook richt men zich op het ontwikkelen van nieuwe, gevoeliger technieken die specifiek DNA of eiwitten van tumoren in de ontlasting aantonen.


ZIE OOK EERDER DEELS VERNIELDE TOPICS VAN JAREN GELEDEN:

IK HOOP DAT HET OVERKOMT

EN NIET KLAGEN ACHTERAF

struisvogel

 

http://www.parool.nl/parool/nl/265/GEZONDHEID-WETENSCHAP/article/detail/3746760/2014/09/12/AMC-Groot-risico-op-erven-van-darmkanker-regelmatig-onderzoek-is-van-levensbelang.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20140912

Een gedeelte uit mijn “boek” wat ik alweer 10 jaar geleden schreef:

zwaaien NAAR BENEDEN

lezen_van_een_boek
Bladzijde 14.
Nu ik dit type is het 28 november 2005 om 7 uur s,morgens en moet zo dadelijk voor de zoveelste keer naar het AMC en zal denk ik voor de 150e keer zijn dus ben ik daar kind aan huis en goed opletten dat er weer niet zo “kip zonder eieren” aan de kant van de weg zit die in zo een luxe autootje zo gluiperig dan mensen zoals ik gaat flitsen die een paar kilometer te hard rijden en net alsof ik voor mijn plezier weer naar het AMC moet. (Dit later gemaakt >> https://voorzieners.wordpress.com/2010/03/11/de-sukkels-stonden-weer-op-de-muntenbergerweg/) Moet zo dadelijk een echo van de lever laten maken en hoor dan 7 december telefonisch of die ( hopelijk) goed is alsmede het bloed wat straks afgetapt gaat worden en onderzocht gaat worden op kankercellen. Lag er pas om half een vannacht in en kon de slaap niet vatten en werd al om 10 voor 5 weer wakker en kon niet meer slapen en ben er maar af gegaan en gaan douchen en met de poes spelen en nu dus even nog voor ik wegga op de computer een beetje typen als afleiding.
.
Ach iedereen zal wel iets herkennen en iets soortgelijks hebben meegemaakt met onderzoeken en uitslagen in ziekenhuizen en de spanning die dat met zich meebrengt en dan vooral bij zo een ernstige ziekte toch wel als kanker dat als een zwaard van Damocles elke keer om het halfjaar boven je hoofd hangt en/of ze iets gevonden zullen hebben en zit je je geestelijk alweer een beetje voor te bereiden op de ongelooflijke dreun die je dan krijgt te verduren als zo een arts door de telefoon zegt dat ze “helaas” een forse uitgezaaide tumor hadden gevonden in mijn long in oktober 2003 waaraan ik Januari 2004 ben geopereerd. Het is dus “all in the game” en heb ik in de bijna 6 jaar dat ik nu verder ben na mijn eerste diagnose darmkanker mee moeten leren leven en leef je als het ware van onderzoek naar onderzoek om het half jaar en zal iedere keer die enorme spanning weer terugkomen dus wel fijn nu dat ik een beetje afleiding vindt in die uren in het schrijven van zo een weblog of soort boek zeg maar. Voordeel is dat “als” de leverecho goed is de professor mij heeft gezegd dat ik dan wat hem betreft voor dat darmen en levergedoe niet meer terug hoef te komen . De 5 jaarstermijn is dan voorbij omdat ik september 2000 ben geopereerd aan die uitzaaiingen in mijn lever en tweederde deel lever is verwijderd toen dus hoop ik maar dat de uitslag goed is al blijf ik dan nog wel halfjaarlijks onder controle voor de longen. Die leveroperatie was een ingrijpend gebeuren maar kon me destijds niet schelen temeer ze de aangebrachte stoma van een half jaar ervoor dan zouden weghalen en ik het eigenlijk toen “had opgegeven” Wil nog even vertellen over dat onderzoek na de verwijdering van dus 2/3 deel van mijn lever waarin ze 3 grote metastasen hadden gevonden ( uitzaaiingen) en radicaal dus een deel verwijderd moest worden. Men verzocht me na de operatie mee te doen aan een experiment/onderzoek om eens te gaan bekijken in hoeverre de lever na bepaalde tijd zou zijn aangegroeid en uiteraard voldeed ik graag aan dat verzoek en heb ik vrijwillig me opgegeven voor ook andere experimenten als ze me ervoor vroegen.
.
Ik meen echt dat ik dat ook deed feitelijk voor anderen en de medemens al moest ik wel een verklaring tekenen dat ik het ziekenhuis zou vrijwaren van aansprakelijkheid als er wat mis zou gaan maar dat ging prima dus. Was ook zelf wel mooi om te zien. Kort na mijn operatie kreeg ik dus dat onderzoek en moet je geruime tijd op een soort brancard liggen en wordt je aangesloten aan allerlei apparatuur en krijg je in je aderen een groene vloeistof ingespoten en op een scherm zie je dan je lichaam als het ware en hoe de groene vloeistof zich langzaam maar zeker zich aftekent op het beeldscherm en zie je de weg die de vloeistof zich door je lichaam baant. Op een gegeven moment zie dan ook de omvang en de contouren van de lever ( tenminste wat er nog van was overgebleven).
.
Enkele maanden daarna werd hetzelfde onderzoek herhaald en zie je tot je grote verbazing dat de lever weer dermate was aangegroeid dat hij bijna dezelfde grootte had als voorheen ( de foto,s van VOOR de operatie) dus zit deze jongen met een geheel nieuwe lever in feite en gek eigenlijk dat de lever een orgaan is dat weer helemaal aangroeit .. Wel zien ze elke keer bij die leverecho,s “een verdacht plekje” een z.g. hemangioom maar dat zit er nu al jaren en moet ik zo dadelijk de dan dienstdoende arts er maar weer op wijzen want die doktoren wisselen nog al eens daar bij die leverecho-afdeling. Wil voorkomen dat ze dan weer naar aanleiding van zo een plekje allerlei vervelende onderzoeken gaan doen en heb ik de arts in ieder geval erop geattendeerd hier niet paniekerig om te doen maar ja het is toch allemaal weer afwachten en vervelend. Een operatie draai ik na al die operaties mijn hand niet meer voor om maar waar ik nachtmerries van nog heb is die chemokuur die ik heb gehad gedurende een half jaar na mijn leveroperatie in september 2000 en dat is er behoorlijk ingehakt .
Moest toen 6 maanden lang de eerste 5 dagen van elke maand me melden bij de chemo-afdeling in het AMC dus 5 dagen lang elke morgen er naartoe en dan moest je op een bed liggen en kreeg je een infuus in je arm en zag die chemische rotzooi langzaam in je aderen leegstromen en na een half uur kon je weer gaan. Het ergste vond ik persoonlijk de wachtkamer waar je dan moest wachten en soms nog jonge mensen zag zitten met kale hoofden en dan die in feite nog aan hun leven moesten beginnen en al op jonge leeftijd kanker hadden gekregen en dat verzachtte op een of andere manier je eigen ellende wrang genoeg, al was ik met mijn 56 jaar toen ook nu niet bepaald een van de ouderen en in feite te jong.
.
Veel van de mannen waar ik toen gesprekken mee had zijn inmiddels overleden omdat ze feitelijk al “te ver” heen waren en in dat opzicht is darmkanker een zeer gevaarlijke ziekte waar je helemaal geen last van hoeft te hebben en het zich openbaart als het al te laat is en er al uitzaaiingen hebben plaatsgevonden in de lever, en elders. http://www.mlds.nl/ziekten/30/dikkedarmkanker/ Darmkanker ontstaat meestal uit een ontaarde poliep en als je nagaat dat bij 7 op de 10 mensen boven de 50 jaar deze poliepen worden aangetroffen kun je bedenken hoe groot de kans is dat zo een poliep zich op den duur zich gaat ontwikkelen tot een kanker. Mede ook dank zij mijn inspanningen in samenwerking met mijn prof en diverse commissies beginnen ze binnenkort aan een screening van darmkanker bij iedereen boven de 50 jaar in Amsterdam en ik raad u aan deze proef mee te doen want het kan immers uw leven redden. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker
Niet eens via een ingewikkeld onderzoek kunnen ze via bloed en ontlasting simpel aantonen of u tot de risicogroepen behoort en komt daarna pas het echte darmonderzoek wat door sommigen als vervelend wordt ervaren maar door mezelf niet behalve dan dat je voor zo een onderzoek in korte tijd zo een 4 liter vloeistof naar binnen moet werken om de darmen te reinigen en dat spul heet Clean-Prep en geloof mij nu maar dat dat een verschrikking is als je ieder half uur zo een glas van dat spul de avond voor zo een onderzoek naar binnen moet werken nog afgezien dat je helemaal “leegloopt” dan op de w.c. met de nodige krampen en zo ermee gepaard gaande . Heb al zoveel keer dat spul moeten drinken dat ik mijn hand er niet meer voor om draai en alles went zeggen ze.
.
Op dat inspuiten van dat gif elke 5 dagen van de maand met de chemokuur volgden dan uiteraard heel veel vervelende dagen met misselijkheid ( overgeven een enkele keer) en een algeheel gevoel van malaise en continue van die rare roffelkrampen in de buik en die eerste dagen beleef je dan maar in een roes feitelijk en bent dan al blij in zo een periode dat je nog leeft en alles kan meemaken. Bovendien was het wel prettige bijkomstigheid dat ik grotendeels mijn haar kon behouden al werd het wel iets dunner als normaal De verpleegster die je helpen zijn en waren schatjes al was er een bij een die moeite had met het aanleggen van een infuus bij mij en heette Elles. Ik heb nl. z.g. “roladeren” en dat zijn aderen die als het ware “rollen” dus krijg je er moeilijk vat op en juist die toch wel behoorlijke naalden bij zo een chemo-infuus konden dan spelbreker zijn. Meestal werd het met Elles een “bloedbad” wat ook weer een beetje overdreven is hoor maar ja als je zo een ader verkeert aanprikt is het al gauw een rode ellende dus na een maand verkozen Elles en ik maar om het door een ander te laten doen b.v. Esther of zo.
.
Mijn god wat een moordvrouwen waren dat en werken er nog steeds en zie ze af en toe op de gang omdat de longafdeling er naast ligt en vragen ze altijd hoe het ermee gaat en moet je echt wel liefde voor je vak hebben dagelijks allemaal mensen in te spuiten met dat in feite vergif. Als de maand zo een beetje voor de helft om was kon ik me weer een beetje normaal voelen en beleefde ik gewoon weer het alledaagse leven tot het eind van de maand en probeerde je van elke dag te genieten omdat je wist dat bij de nieuwe maand je weer aan het infuus zou worden gelegd 5 dagen lang en dat dan weer die rotkrampen, misselijkheid en beroerde gevoel zou gaan beginnen en hoe meer ik aan dit weblog werk hoe meer ellende van die tijd naar boven komt aan herinneringen en heb ik het er soms echt wel moeilijk mee heb en het lijkt of ik het allemaal “heb weggeduwd” en “misschien” ook daarom eens goed dit weblog te schrijven om alles eens van me af te schrijven en het “opnieuw” te beleven allemaal en merk ik nu pas hoeveel er feitelijk is weggestopt aan gevoelens en lucht het op een of andere manier enorm uit het eens te kunnen vertellen aan familie en wie dan ook .Ook vind ik dat ik door al die ellende er op een of andere manier “rijker” en bewuster daarna ben gaan leven en milder ben geworden in alles .
.
Ook vind ik dat ergens het verplicht zou moeten worden gesteld dat mensen eens 1 dag om de drie maanden eens meedraaien als vrijwilliger in een ziekenhuis of zo en eens kunnen meemaken hoe bevoorrecht je in feite bent als je niet ziek bent en ook om dan alles eens te relativeren zodat men de eigen dagelijkse probleempjes dan minder erg worden en men gelukkiger in het leven staat. Het klinkt gek, maar die beginfase van mijn kankermedeling vergeet ik nooit meer. Het gevoel hebben dat je binnenkort wellicht dood bent en dan over de Albert Cuypmarkt loopt en het “gevoel” te hebben heel vreemd “er niet meer bij te horen “
.
Elk mens zou dit eens moeten ervaren en zou dan net als ik later “rijker” in het leven staan al zullen diegenen die het tot dit punt hebben volgehouden te lezen zeggen dat ik stapelkrankjorum ben nou en dan doen ze het maar en laat ik in ieder geval een aantal floppy,s achter en een weblog die misschien geen hond leest en wie het wel leest er “misschien” enige steun of lering eruit kan halen. Alles is maar net hoe je het bekijkt immers en nogmaals: de schrijver van dit weblog heet leipelowietje dus een ieder wist/weet waar hij/zij aan begonnen is dus treft mij geen blaam. Ik heb wel degelijk het besef dat ik werkelijk van alles door elkaar haal en “misschien” is dat juist wel aantrekkelijk al zullen er wel weer van die “vak-idioten” zeggen dat het geen aandacht vast houdt en blah, blah, blah en meer van die onzin en daar veeg ik …..vult u maar in. mooie zwarte letters
Mij gaat het erom gewoon eens wat neer te pennen wat me al die jaren al heeft dwarsgezeten en ben ik “mijn ei” kwijt via zo een “weblog” en floppy en kan ik geestelijk de balans eens opmaken in een ruimer denkwezen over de misschien moeilijke tijd die er nog zit aan te komen. Nu moet ik oppassen niet te hoogdravend te gaan praten want dan wordt het boek alsnog dichtgeslagen ben ik bang voor. Maar goed het kan geen kwaad het allemaal te verwoorden .

 

Advertenties

Over voorziener

Ben 74 jaar inmiddels en heb interesse in de politiek en hoe wij met zijn allen leven op deze wereld van nog 13.000 km doorsnede en we elkaar bevechten meestal om dat rotgeloof
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

2 reacties op DARMKANKER EN WEET ER ALLES VAN HELAAS….

  1. Republikein zegt:

    Geld!

snap er de ballen van en heb een herseninfarct gehad in 2007 maar wou graag mijn archief terug van 2012 en niemand kan dat waarmaken

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s